אלימות זה שם המשחק

ההרצאה תעסוק בהשפעת המסכים על התנהגויות של בני הנוער בשל חשיפה לתכנים בעייתים כגון אלימות, מיניות. יינתנו המלצות וכלים להתנהלות עם המסכים בכיתה וביחסים. תינתן התייחסות להשפעת המרחב הוירטואלי והמסכים על התנהגויות שליליות הפוגעות ביחסים בין התלמידים ובאופן ההתמודדות של המורה עם מאבקי כוח והתנהגויות סיכוניות בכיתה.