top of page

 הורים

"תפקידנו כהורים הוא לתת לילדינו שורשים וכנפיים" (דיפאק צ'ופרה)

 

 

תפקידנו כהורים הוא התפקיד המרכזי של חיינו. כל אחד יכול להיות הורה אבל אף אחד לא נולד עם הכלים הנדרשים כדי להיות הורה טוב. כולנו פועלים על פי אינטואיציות, ניסיון חיים ועצות של אחרים (הורים/חברים/אינטרנט) וכולנו עושים טעויות. במציאות התקשורתית כיום ההורים מתחרים עם המסכים על ליבם של הילדים. הורים רבים חשים חוסר אונים וחוסר ידע למול אתגרים חינוכיים ולחצים חברתיים וטכנולוגיים המחלחלים למשפחה וליחסי הורים וילדים. רגעים שמה לה למטרה לעזור להורים להיות הורים טובים יותר מתוך הגדרה אמיתית של האדם כהורה, תפיסת תפקידו ומקומו במשפחה ומתוך אמונה שלמה שביכולתו להתוות את הדרך הנכונה עבור ילדיו ולתת להם עתיד טוב יותר. תהליך זה נעשה מתוך מודעות, מחשבה והבנה של המציאות המשפחתית ובמטרה לשפר ולשנות את ההתנהלות ולהביאה למקום מיטבי.

 

הורה צריך להיות מובן אבל לא מובן מאליו

bottom of page