השתלמויות לאנשי חינוך ומקצוע

השתלמות מגדר, מסכים ומילים
השתלמות מגדר, מסכים ומילים

הילדים כיום גדלים בעולם תקשורתי וחשופים למסכים מגיל צעיר. התקשורת מבנה תפיסות והתנהגויות בהקשרים שונים ובהם הבניה חברתית ומגדרית. התקשורת מייצגת ומשמרת תפיסות מגדריות סטריאוטיפיות מספרי אגדות ועד צפייה בתכני הטלוויזיה לילדים, דרך פרסומות וריאליטי ועד הרשתות החברתיות. מצידו השני של המתרס, הילדים חשופים רבות לתקשורת כסוכן חיברות מרכזי וכ'מחנך לאומי', הם תופסים את התקשורת כמציאות ולומדים ממנה איך להראות, איך להתנהג, מה הציפיות מהם ומהם יחסים רצויים בין בנים לבנות. מטרת ההשתלמויות להג

דור המסכים בספסל הלימודים
דור המסכים בספסל הלימודים

מחשבים מסלול מחדש... השתלמות מציעה הבנה באשר לשינויים החברתיים והתקשורתיים בדור המסכים אשר משפיעים על אופן התנהלות בית הספר, על סמכות המורים ועל היחסים עם התלמידים בדור המסכים. בהשתלמות יועלו סוגיות תקשורתיות מרכזיות כגון: הידע הוא כוח, סמכות מורית, גבולות, תקשורת ויחסים. זאת ייעשה בעזרת כלים ותובנות להתנהלות מיטבית של המורים כמודל ולצד כלים בהוראה של דור המסכים, תוך שימוש בתקשורת ככלי למינוף היחסים.

דור המסכים וקישורים חברתיים
דור המסכים וקישורים חברתיים

התקשורת הבינאישית לצד המסכים מהווים בסיס מרכזי ליחסים בין מורים לתלמידים במאה ה -21. לתקשורת יתרונות רבים לשיפור היחסים לצד השפעות שליליות בפגיעה בכישורים חברתיים ובהשלכות חברתיות ורגשיות על הילדים בדור המסכים. בהשתלמות מוצעים כלים לניצול המסכים והתקשורת במעגלים שונים לחיזוק חברים ויחסים לצד צמצום ההשפעות השליליות.