top of page

הרצאות לאנשי חינוך ומקצוע

הרצאה לצוותי הגן
הרצאה לצוותי הגן

כמה פעמים ספרת עד עשר? כמה פעמים הסתכלת על הורים שנכנסים לגן עם פלאפונים ביד ולא עם הילדים? כמה פעמים ראית הורים שבמקום לבלות עם הילדים עסוקים בצילומים? כמה פעמים שמעת שמועות על רכילויות וטענות בקבוצות הוואטסאפ השונות? כולנו מדברים על הקשיים בגידול דור המסכים, אבל לא עוצרים לחשוב על ההורים... אשמח להזמינך למפגש שכותרתו: "כשחשבת שאני לא מסתכל". המפגש יעסוק במקום הפלאפונים והשפעתם על היחסים בין הגננת, ההורים והילדים בהתנהלות הגן. במפגש יועלו דילמות וקשיים של הגננות בשל משמעות המסכים בגן ויוצעו כל

press to zoom
מראה,מראה על המרקע
מראה,מראה על המרקע

המסכים מציגים לילדינו מודלים לחיקוי בתוכניות הילדים והנוער, בפרסומות ובערוצי המוסיקה. זאת תוך התייחסות למושגים של זהות, מגדר ויחסים. ייצוגים אלה משפיעים על גיבוש שהותם של הילדים והמתבגרים, על תפיסתם העצמית ועל התנהגותם. בהרצאה נדון במשמעות הייצוגים, באבחנה בין מציאות ובדיון ונציע כלים לתיווך וצריכה נבונה של המסכים לצמצום ההשפעה.

press to zoom
העולם שייך לצעירים
העולם שייך לצעירים

המסכים חושפים את הילדים והמתבגרים לתכנים בעייתים כגון: אלימות, מין וצרכנות. תכנים אלה עלולים להשפיע על הצופים הצעירים ברמה התפיסתית וההתנהגותית. אילו תכנים אינם מתאימים לצעירים וכיצד נעזור להם להכילם? מה הסכנות בחשיפה לתכנים ומה מקומנו כמבוגרים אחראים בתהליך זה בכדי להגן על ילדינו?

press to zoom
אלימות זה שם המשחק
אלימות זה שם המשחק

ההרצאה תעסוק בהשפעת המסכים על התנהגויות של בני הנוער בשל חשיפה לתכנים בעייתים כגון אלימות, מיניות. יינתנו המלצות וכלים להתנהלות עם המסכים בכיתה וביחסים. תינתן התייחסות להשפעת המרחב הוירטואלי והמסכים על התנהגויות שליליות הפוגעות ביחסים בין התלמידים ובאופן ההתמודדות של המורה עם מאבקי כוח והתנהגויות סיכוניות בכיתה.

press to zoom
תקשורת - זה כל הסיפור
תקשורת - זה כל הסיפור

מהם סוגי התקשורת שהפכו חלק בלתי נפרד מחיי הילדים? איך נלמד את הילדים לתקשר באופן חיובי ולא פוגעני? נדבר על מושגים כגון תיווך, הקשבה ויחסים טובים עם דור המסכים.

press to zoom
דור המסכים
דור המסכים

ההרצאה תוקדש להבנת השינויים שנעשו בחברה, במשפחה ובתקשורת תוך מיקוד ביצירת דור המסכים: מיהו? מה מאפיין אותו? במה הוא שונה מדורות אחרים? מהם היתרונות והחסרונות במציאות זו?

press to zoom
bottom of page