מראה,מראה על המרקע

המסכים מציגים לילדינו מודלים לחיקוי בתוכניות הילדים והנוער, בפרסומות ובערוצי המוסיקה. זאת תוך התייחסות למושגים של זהות, מגדר ויחסים. ייצוגים אלה משפיעים על גיבוש שהותם של הילדים והמתבגרים, על תפיסתם העצמית ועל התנהגותם. בהרצאה נדון במשמעות הייצוגים, באבחנה בין מציאות ובדיון ונציע כלים לתיווך וצריכה נבונה של המסכים לצמצום ההשפעה.