top of page

הצעה למפגשי קריאה וכתיבה לקהל הרחב-

סדרת מפגשים שכותרתה:

" תקשורת זה כל הסיפור"

התקשורת הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו ומחיי הילדים בדור המסכים. למציאות זו ישנם יתרונות וחסרונות. היתרונות טמונים ביכולתנו להגיע למידע, להתעדכן, ללמוד, לתקשר, להתחבר, ולהפוך את הרחוק והזר למוכר. החסרונות הם בירידה בתקשורת ישירה ופגיעה בפעילויות חינוכיות, חברתיות ומשפחתיות. בהתאם, מחקרים מראים ירידה משמעותית בכמות קריאת הספרים למול צריכת המסכים.

הספר והמילה הכתובה הם בסיס להגדרת זהות עצמית, לביטוי ויצירה ולהעברת מסרים ערכיים וחשובים להתנהלות חברתית חיובית ולתקשורת מקרבת.

במפגשים נעסוק בשאלות: מי אנחנו? מהם הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו? מה מקום המסכים ביחסינו עם אחרים ואיך נשנה את המציאות ממצב מצוי לרצוי?

  • ניתן להזמין מפגשים בודדים מתוך הסדרה

  • ניתן גם לקיים מפגשים של הורים וילדים או פעילות לילדים בלבד.

bottom of page