top of page

גידול דור המסכים אינו משחקים ילדים

חוג הורים הכולל בין 10 ל 15 מפגשים (ע"פ הצורך) בהם ההורים יקבלו ידע וכלים להחזרת האווירה המשפחתית הנעימה הביתה, זאת לצד ההבנה למושג "דור המסכים" ומאפייניו.

נדבר על מקום התקשורת והמסכים ביחסים. במהלך המפגשים נעסוק במושגים שונים כגון: תחושת שייכות, הקשבה, עידוד, תיווך, התמודדות עם התנהגויות מפריעות, עונשים/תוצאות טבעיות והגיוניות, תקשורת מקרבת ועוד....

bottom of page