top of page

סדנת תקשורת לזוגות בתהליך גירושין

כולנו גדלנו באמונה שנגיע לרגע שבו נמצא את בחיר/ת לבנו ונצעד ביחד לחתונה ונחיה באושר ועושר עד עצם היום הזה... אבל מה קורה כשזה לא קורה? מה עושים כשהעניינים לא מסתדרים? איך אוספים את השברים ואיך שומרים על משפחתיות ויחסים טובים עם בן/ת הזוג לשעבר כדי שיהיה הכי טוב לילדים?

'אנשים בודדים מפני שהם בונים חומות במקום גשרים'

סדנת תקשורת לזוגות בתהליך גירושין.png

כולנו גדלנו באמונה שנגיע לרגע שבו נמצא את בחיר/ת לבנו ונצעד ביחד לחתונה ונחיה באושר ועושר עד עצם היום הזה... אבל מה קורה כשזה לא קורה? מה עושים כשהעניינים לא מסתדרים? איך אוספים את השברים ואיך שומרים על משפחתיות ויחסים טובים עם בן/ת הזוג לשעבר כדי שיהיה הכי טוב לילדים?

'אנשים בודדים מפני שהם בונים חומות במקום גשרים'

bottom of page