top of page

'ממרוץ החיים לאיים של שפיות: מהות ואימהות'.

"תני לאלה שאת אוהבת כנפיים לעוף, שורשים לשוב אליהם וסיבות להשאר״ (דלאי לאמה)

נשים ממלאות תפקיד מרכזי בחברה ובמשפחה ולוקחות על עצמן אחריות רבה בבניית שורשים ובטוויית כנפיים לדורות הבאים. שיח נשי מאז ומעולם היווה כוח עבור נשים לשם העברת מידע, הבעת רגשות, שיתוף בחוויות ואחווה. לאורך ההיסטוריה, נשים שיתפו בסודות הכמוסים ונעזרו זו בזו להתמודד עם המאבקים שמהם מורכבים החיים.

המעבר לאימהות מטלטל את עולמנו, משנה את המגרש הביתי ואת כללי המשחק, משפיע על סדרי העדיפויות ביחס לעצמנו, לבני הזוג ולילדים בשגרה ומחוצה לה. זאת ועוד, הורות לילדים בעלי קשיים (נפשיים, רגשיים, חברתיים) מהווה אתגר כפול ודורשת התמודדות יומיומית עם קשיים המצריכים מענה וגוזלים כוחות. סיטואציה זו מזמינה חישוב מסלול מחדש לשם הבנת התפקיד ההורי במערך היחסים החדש בבית, בין אמא טובה לרעה, וזאת מתוך מודעות, משמעות ובחירה.

כי אימהות לא מתחילה בלידה

ולא ממשיכה בלילות לבנים ובחיתולים.

אימהות זה לכל החיים

בסדנת הכתיבה נעשה מסע דרך המילים ובו נוכל לחקור ולגלות, להבין ולהיות, להכנס פנימה והחוצה, להקשיב לעצמנו, לשאול שאלות ולחפש תשובות, כדי להבין מהות האימהות. הסדנא תאפשר עצירה ממרוץ החיים, חשיבה והתבוננות על מקומנו כנשים וכאימהות, וזאת במטרה להיות נוכחות ומשמעותיות בחיינו ובחיי ילדינו, לצד הקשיים והאתגרים.

ממרוץ החיים לאיים של שפיות- מהות ואימהות
bottom of page