הרצאה לצוותי הגן

כמה פעמים ספרת עד עשר? כמה פעמים הסתכלת על הורים שנכנסים לגן עם פלאפונים ביד ולא עם הילדים? כמה פעמים ראית הורים שבמקום לבלות עם הילדים עסוקים בצילומים? כמה פעמים שמעת שמועות על רכילויות וטענות בקבוצות הוואטסאפ השונות? כולנו מדברים על הקשיים בגידול דור המסכים, אבל לא עוצרים לחשוב על ההורים... אשמח להזמינך למפגש שכותרתו: "כשחשבת שאני לא מסתכל". המפגש יעסוק במקום הפלאפונים והשפעתם על היחסים בין הגננת, ההורים והילדים בהתנהלות הגן. במפגש יועלו דילמות וקשיים של הגננות בשל משמעות המסכים בגן ויוצעו כל