העולם שייך לצעירים

המסכים חושפים את הילדים והמתבגרים לתכנים בעייתים כגון: אלימות, מין וצרכנות. תכנים אלה עלולים להשפיע על הצופים הצעירים ברמה התפיסתית וההתנהגותית. אילו תכנים אינם מתאימים לצעירים וכיצד נעזור להם להכילם? מה הסכנות בחשיפה לתכנים ומה מקומנו כמבוגרים אחראים בתהליך זה בכדי להגן על ילדינו?