השתלמות מגדר, מסכים ומילים

הילדים כיום גדלים בעולם תקשורתי וחשופים למסכים מגיל צעיר. התקשורת מבנה תפיסות והתנהגויות בהקשרים שונים ובהם הבניה חברתית ומגדרית. התקשורת מייצגת ומשמרת תפיסות מגדריות סטריאוטיפיות מספרי אגדות ועד צפייה בתכני הטלוויזיה לילדים, דרך פרסומות וריאליטי ועד הרשתות החברתיות. מצידו השני של המתרס, הילדים חשופים רבות לתקשורת כסוכן חיברות מרכזי וכ'מחנך לאומי', הם תופסים את התקשורת כמציאות ולומדים ממנה איך להראות, איך להתנהג, מה הציפיות מהם ומהם יחסים רצויים בין בנים לבנות. מטרת ההשתלמויות להג