דור המסכים וקישורים חברתיים

התקשורת הבינאישית לצד המסכים מהווים בסיס מרכזי ליחסים בין מורים לתלמידים במאה ה -21. לתקשורת יתרונות רבים לשיפור היחסים לצד השפעות שליליות בפגיעה בכישורים חברתיים ובהשלכות חברתיות ורגשיות על הילדים בדור המסכים. בהשתלמות מוצעים כלים לניצול המסכים והתקשורת במעגלים שונים לחיזוק חברים ויחסים לצד צמצום ההשפעות השליליות.

Go to link