דור המסכים בספסל הלימודים

מחשבים מסלול מחדש... השתלמות מציעה הבנה באשר לשינויים החברתיים והתקשורתיים בדור המסכים אשר משפיעים על אופן התנהלות בית הספר, על סמכות המורים ועל היחסים עם התלמידים בדור המסכים. בהשתלמות יועלו סוגיות תקשורתיות מרכזיות כגון: הידע הוא כוח, סמכות מורית, גבולות, תקשורת ויחסים. זאת ייעשה בעזרת כלים ותובנות להתנהלות מיטבית של המורים כמודל ולצד כלים בהוראה של דור המסכים, תוך שימוש בתקשורת ככלי למינוף היחסים.